INFORMACJA RODO

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) spoczywa na nas obowiązek informacyjny jako Administratora Państwa danych, a Państwu daje dodatkowe prawa w zakresie zarządzania tymi danymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych jest firma GMD-TOMPED z siedzibą w Tucholi, 89-500 Tuchola, ul. Krucza 4.

Przetwarzamy następujące dane: nazwa podmiotu, imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy wysyłkowe & miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne niezbędne dane kontaktowe.

Dane osobowe przetwarzane będą: w celu obsługi handlowej, w tym usługi sprzedażowej (wystawiania faktur, wysyłki towaru) i posprzedażowej - tylko w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków.

Podstawą przetwarzania jest: dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami (podanie danych.- zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę GMD-TOMPED lub przez stronę trzecią - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO - na tej podstawie przetwarzamy informacje udostępnionej w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz innych powszechnie dostępnych informacji udostępnianych jawnie np. poprzez firmowe strony www. bądź portale społecznościowe.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (żądanie bycia zapomnianym), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Z poważaniem
Administrator GMD-TOMPED