ZESTAWY KOMPLETACYJNE USZCZELNIEŃ STOSOWANYCH W PODNOŚNIKACH HYDRAULICZNYCH

Zestaw uszczelnień K-320

K-320

Stosowany w podnośniku 8-tonowym (o podstawie prostokątnej)

SKŁAD:

UN 27 x 45 x 13,5 1 sztuka
B 90 x 175 x 2,2 1 sztuka
O 8 x 3 2 sztuki
O 12 x 2,5 2 sztuki
O 15 x 3 2 sztuki
O 46,2 x 3 1 sztuka
O 53 x 4 1 sztuka
O 56 x 4 1 sztuka

Zestaw uszczelnień K-321

Stosowany w podnośniku 10-tonowym (o podstawie prostokątnej)

SKŁAD:

UN 37,5 x10,5 1 sztuka
B 110 x 195 x 2,2 1 sztuka
O 8 x 3 1 sztuka
O 15 x 2 2 sztuki
O 55 x 4 1 sztuka
O 60 x 4 1 sztuka
O 67 x 4 1 sztuka
K-321

Zestaw uszczelnień K-322

K-322

Stosowany w podnośniku 16-tonowym (o podstawie prostokątnej)

SKŁAD:

UN 47 x 67 x 10 1 sztuka
B 110 x 195 x 2,2 1 sztuka
O 8 x 3 1 sztuka
O 15 x 3 2 sztuki
O 67 x 4 1 sztuka
O 73 x 4 1 sztuka
O 78 x 4 1 sztuka

Zestaw uszczelnień K-323
Stosowany w podnośniku 25-tonowym (o podstawie prostokątnej)

K-323

Zestaw uszczelnień K-324

K-324

Stosowany w podnośniku 5-tonowym (o podstawie prostokątnej)

SKŁAD:

UN 4 x 12 x 6,5 1 sztuka
B 95 x 170 x 2,2 1 sztuka
O 8 x 2,5 1 sztuka
O 12 x 3 1 sztuka
O 35 x 3,5 2 sztuki
O47,2 x 3,5 1 sztuka
O 53 x 4 1 sztuka
O 59,2 x 5,7 1 sztuka

Zestaw uszczelnień K-325

Stosowany w podnośniku 1,6-tonowym (B)

UN 4 x 12 x 6,5 1 sztuka
B 95 x 170 x 2,2 1 sztuka (z wypust.)
O 8 x 3 1 sztuka
O 14 x 3 1 sztuka
O 36 x 3,5 2 sztuki
O 47,2 x 3,5 2 sztuki
O 55 x 4 1 sztuka
O 59,2 x 5,7 1 sztuka
K-325

Zestaw uszczelnień K-326

K-326

Stosowany w podnośniku 1,6-tonowym (A)

SKŁAD:

UN 4 x 12 x 6,5 1 sztuka
B 95 x 170 x 2,2 1 sztuka
O 8 x 2,5 1 sztuka
O 12 x 3 1 sztuka
O 18 x 3 1 sztuka
O 26 x 3 2 sztuki
O 36 x 3 2 sztuki
O 39 x 4 1 sztuka
O 47,2 x 3,5 1 sztuka